Archives for posts with tag: xsmb

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Giải thưởng Kết quả xổ số truyền thống ngày 05/01/2012 Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 59944 0 1,2,5,5
Giải nhất 66617 1 0,2,6,7,9
Giải nhì 73616 – 14299 2 0,4,5,6,6,7
Giải ba 23819 – 11901 – 57394 – 80371 – 51593 – 53726 3
Giải tư 5479 – 3970 – 0924 – 8005 4 4,9
Giải năm 1449 – 2412 – 8605 – 3096 – 6261 – 7410 5 9
Giải sáu 059 – 702 – 026 6 1
Giải bảy 96 – 20 – 25 – 27 7 0,1,9
8
9 3,4,6,6,9

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

Advertisements

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Giải thưởng Kết quả xổ số truyền thống ngày 17/11/2011 Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 74716 0 1,3,8
Giải nhất 36270 1 0,6
Giải nhì 07996 – 22830 2 0,6,8
Giải ba 75343 – 00072 – 80742 – 07699 – 62547 – 67958 3 0,7,8
Giải tư 4128 – 8238 – 2845 – 1301 4 2,3,4,5,7,9
Giải năm 3650 – 0749 – 9008 – 6067 – 0964 – 3344 5 0,5,8
Giải sáu 155 – 437 – 226 6 4,7,9
Giải bảy 03 – 20 – 10 – 69 7 0,2
8
9 6,9

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 06/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 23415 0 2
Giải nhất 22387 1 0,1,5
Giải nhì 76068 – 97452 2 3,7
Giải ba 85885 – 52981 – 63363 – 99376 – 87641 – 05359 3 8,9
Giải tư 5864 – 5410 – 6572 – 1972 4 1,6
Giải năm 2371 – 7602 – 2738 – 1378 – 9539 – 2927 5 2,9
Giải sáu 960 – 681 – 796 6 0,3,4,8
Giải bảy 90 – 23 – 11 – 46 7 1,2,2,6,8
8 1,1,5,7
9 0,6

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 03/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 45174 0 2,6,7,9
Giải nhất 27659 1 5
Giải nhì 07823 – 04377 2 2,3,8
Giải ba 37977 – 27938 – 67828 – 77222 – 45175 – 48009 3 2,5,5,7,8
Giải tư 6135 – 6097 – 2867 – 8295 4 2,5
Giải năm 8465 – 2558 – 6406 – 6435 – 0842 – 0474 5 4,8,9
Giải sáu 115 – 407 – 432 6 5,7
Giải bảy 45 – 37 – 54 – 02 7 4,4,5,7,7
8
9 5,7

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 02/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 56666 0 5
Giải nhất 61329 1 5,8,9,9,9
Giải nhì 34187 – 06195 2 4,9,9
Giải ba 60739 – 03259 – 31956 – 04315 – 58247 – 59919 3 0,4,9
Giải tư 3465 – 1477 – 9919 – 5254 4 7,8
Giải năm 5424 – 9329 – 0450 – 3305 – 7119 – 3834 5 0,2,4,6,9,9
Giải sáu 648 – 452 – 159 6 5,6
Giải bảy 30 – 18 – 97 – 78 7 7,8
8 7
9 5,7

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 01/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 26054 0 0,4,4,7
Giải nhất 85177 1 1,6,7
Giải nhì 13553 – 86311 2 5
Giải ba 28385 – 82325 – 33116 – 44317 – 53459 – 65070 3
Giải tư 0389 – 9367 – 1761 – 7004 4 1
Giải năm 4470 – 4368 – 7904 – 4750 – 9341 – 9800 5 0,3,4,5,8,9
Giải sáu 607 – 977 – 673 6 1,7,8
Giải bảy 58 – 84 – 76 – 55 7 0,0,3,6,7,7
8 4,5,9
9

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 31/07/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 41960 0 1,9
Giải nhất 96041 1
Giải nhì 91227 – 98623 2 3,5,7,7
Giải ba 81078 – 84555 – 90031 – 07242 – 70501 – 63947 3 1,3,7
Giải tư 6363 – 4189 – 5927 – 4509 4 1,1,2,6,7
Giải năm 7286 – 0488 – 7125 – 6461 – 1195 – 5041 5 5,6
Giải sáu 076 – 337 – 998 6 0,1,3
Giải bảy 46 – 33 – 56 – 82 7 6,8
8 2,6,8,9
9 5,8

 

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 30/07/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 72414 0 4,9
Giải nhất 74614 1 2,3,4,4
Giải nhì 48859 – 06033 2 6
Giải ba 88589 – 18853 – 32097 – 11263 – 36209 – 04674 3 3,7
Giải tư 7745 – 7226 – 3452 – 5348 4 5,8,8
Giải năm 2391 – 9812 – 3748 – 0972 – 1895 – 4804 5 2,3,9
Giải sáu 261 – 266 – 737 6 1,3,6
Giải bảy 13 – 83 – 96 – 76 7 2,4,6
8 3,9
9 1,5,6,7

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 25/07/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 19804 0 4,4,7
Giải nhất 45126 1 7,8
Giải nhì 32321 – 70497 2 1,3,5,6,6,7,7,8
Giải ba 40742 – 64817 – 17426 – 11564 – 87764 – 96228 3 1
Giải tư 0275 – 5431 – 5247 – 4244 4 2,4,7
Giải năm 2556 – 7723 – 7984 – 8707 – 0827 – 0891 5 6
Giải sáu 404 – 687 – 568 6 4,4,8
Giải bảy 80 – 18 – 27 – 25 7 5
8 0,4,7
9 1,7

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 24/07/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 59635 0 0,9
Giải nhất 20377 1 3,4,9
Giải nhì 67736 – 14177 2 0,4
Giải ba 28180 – 01424 – 53000 – 22513 – 35909 – 11435 3 2,5,5,6
Giải tư 2977 – 7676 – 3858 – 1020 4
Giải năm 6464 – 0166 – 9792 – 6032 – 7557 – 8764 5 7,8
Giải sáu 614 – 763 – 589 6 3,4,4,4,6
Giải bảy 78 – 64 – 19 – 90 7 6,7,7,7,8
8 0,9
9 0,2

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay:  xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn