Archives for posts with tag: xs dng

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 04/04/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 01542
Giải Nhất 01236
Giải Nhì 60838
Giải Ba 78983 – 27818
Giải Tư 12400 – 24418 – 21689 – 19472 – 83046 – 44522 – 18226
Giải Năm 7214
Giải Sáu 9361 – 0888 – 6655
Giải Bảy 975
Giải Tám 87
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 00   
1 18   18   14   
2 22   26   
3 36   38   
4 42   46   
5 55   
6 61   
7 72   75   
8 83   89   88   87   
9  

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

Advertisements

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28/03/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 46851
Giải Nhất 05901
Giải Nhì 95945
Giải Ba 11953 – 78056
Giải Tư 44115 – 19237 – 85629 – 51544 – 23992 – 49399 – 42506
Giải Năm 0216
Giải Sáu 1141 – 6041 – 4267
Giải Bảy 723
Giải Tám 12
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 01   06   
1 15   16   12   
2 29   23   
3 37   
4 45   44   41   41   
5 51   53   56   
6 67   
7  
8  
9 92   99   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/03/2012 (Thứ 7)
 
Giải Đặc Biệt 95131
Giải Nhất 37251
Giải Nhì 06555
Giải Ba 07263 – 60776
Giải Tư 41669 – 71307 – 54678 – 53046 – 76474 – 94992 – 23666
Giải Năm 9220
Giải Sáu 9557 – 0931 – 1883
Giải Bảy 182
Giải Tám 98
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 07   
1  
2 20   
3 31   31   
4 46   
5 51   55   57   
6 63   69   66   
7 76   78   74   
8 83   82   
9 92   98   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 21/03/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 11210
Giải Nhất 43342
Giải Nhì 40852
Giải Ba 11664 – 11268
Giải Tư 75728 – 41722 – 61942 – 44752 – 48972 – 82322 – 40195
Giải Năm 4620
Giải Sáu 1430 – 4896 – 8682
Giải Bảy 611
Giải Tám 37
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0  
1 10   11   
2 28   22   22   20   
3 30   37   
4 42   42   
5 52   52   
6 64   68   
7 72   
8 82   
9 95   96   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/03/2012 (Thứ 7)
 
Giải Đặc Biệt 62290
Giải Nhất 02853
Giải Nhì 15587
Giải Ba 89056 – 84061
Giải Tư 99473 – 46350 – 33509 – 16420 – 71042 – 98785 – 18436
Giải Năm 7788
Giải Sáu 1400 – 4874 – 9080
Giải Bảy 366
Giải Tám 50
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 09   00   
1  
2 20   
3 36   
4 42   
5 53   56   50   50   
6 61   66   
7 73   74   
8 87   85   88   80   
9 90   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 14/03/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 60050
Giải Nhất 84250
Giải Nhì 69218
Giải Ba 29226 – 73471
Giải Tư 81453 – 90394 – 81125 – 15484 – 86054 – 47898 – 53283
Giải Năm 0179
Giải Sáu 1675 – 9212 – 7616
Giải Bảy 414
Giải Tám 93
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0  
1 18   12   16   14   
2 26   25   
3  
4  
5 50   50   53   54   
6  
7 71   79   75   
8 84   83   
9 94   98   93   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

 

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/03/2012 (Thứ 7)
 
Giải Đặc Biệt 37207
Giải Nhất 03629
Giải Nhì 85480
Giải Ba 93000 – 98829
Giải Tư 99523 – 33828 – 31729 – 42380 – 41854 – 80252 – 69331
Giải Năm 5743
Giải Sáu 5427 – 7839 – 1377
Giải Bảy 899
Giải Tám 41
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 07   00   
1  
2 29   29   23   28   29   27   
3 31   39   
4 43   41   
5 54   52   
6  
7 77   
8 80   80   
9 99   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 07/03/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 20338
Giải Nhất 17873
Giải Nhì 70270
Giải Ba 09045 – 88169
Giải Tư 49708 – 43880 – 20859 – 82694 – 72834 – 39004 – 66503
Giải Năm 5261
Giải Sáu 9634 – 1335 – 1900
Giải Bảy 014
Giải Tám 19
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 08   04   03   00   
1 14   19   
2  
3 38   34   34   35   
4 45   
5 59   
6 69   61   
7 73   70   
8 80   
9 94   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/03/2012 (Thứ 7)
 
Giải Đặc Biệt 15101
Giải Nhất 73013
Giải Nhì 05286
Giải Ba 90939 – 59571
Giải Tư 39729 – 36771 – 79997 – 46947 – 86644 – 11350 – 31253
Giải Năm 6903
Giải Sáu 3259 – 0626 – 5253
Giải Bảy 192
Giải Tám 15
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 01   03   
1 13   15   
2 29   26   
3 39   
4 47   44   
5 50   53   59   53   
6  
7 71   71   
8 86   
9 97   92   

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so da nang, xo so da nang truc tuyen, xo so da nang truc tiep, ket qua xo so da nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29/02/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 59753
Giải Nhất 39780
Giải Nhì 99903
Giải Ba 72409 – 72850
Giải Tư 54136 – 08169 – 46725 – 41972 – 06876 – 07769 – 20733
Giải Năm 3106
Giải Sáu 5391 – 1634 – 7094
Giải Bảy 225
Giải Tám 12
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 03   09   06   
1 12   
2 25   25   
3 36   33   34   
4  
5 53   50   
6 69   69   
7 72   76   
8 80   
9 91   94   
 

 

Ket qua xo so Da Nang truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn