Archives for posts with tag: xo so mien bac truc tuyen

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 24/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 59425 0 0,6
Giải nhất 25627 1 3,5,7
Giải nhì 14531 – 13451 2 5,7,7
Giải ba 45215 – 80713 – 21397 – 31627 – 49258 – 41287 3 1,6,7
Giải tư 4952 – 5482 – 3195 – 6806 4 6
Giải năm 9537 – 3846 – 1300 – 2996 – 0256 – 4199 5 1,2,3,6,8,9
Giải sáu 553 – 059 – 917 6 9
Giải bảy 77 – 88 – 69 – 36 7 7
8 2,7,8
9 5,6,7,9

 

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

Advertisements

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 23/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 27548 0 0,6
Giải nhất 25627 1 3,5,7
Giải nhì 14531 – 13451 2 7,7
Giải ba 45215 – 80713 – 21397 – 31627 – 49258 – 41287 3 1,6,7
Giải tư 4952 – 5482 – 3195 – 6806 4 6,8
Giải năm 9537 – 3846 – 1300 – 2996 – 0256 – 4199 5 1,2,3,6,8,9
Giải sáu 553 – 059 – 917 6 9
Giải bảy 77 – 88 – 69 – 36 7 7
8 2,7,8
9 5,6,7,9

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 22/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 15034 0
Giải nhất 26745 1 4,6,8
Giải nhì 43262 – 14472 2 7
Giải ba 54662 – 11171 – 86331 – 64931 – 97827 – 04076 3 1,1,3,4,7,9
Giải tư 1314 – 2656 – 8518 – 4939 4 0,5
Giải năm 5050 – 3416 – 0199 – 0981 – 8298 – 8583 5 0,5,6
Giải sáu 555 – 984 – 940 6 2,2
Giải bảy 73 – 94 – 33 – 37 7 1,2,3,6
8 1,3,4
9 4,8,9

 

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 21/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 86173 0 1,5,7,9
Giải nhất 82177 1 2,7
Giải nhì 76197 – 35944 2 1,7,9
Giải ba 06858 – 90912 – 30488 – 53983 – 03201 – 63078 3 0,4
Giải tư 4334 – 6707 – 2230 – 8427 4 4
Giải năm 4661 – 9905 – 5517 – 3153 – 5478 – 4158 5 3,7,8,8
Giải sáu 377 – 029 – 785 6 1,2
Giải bảy 57 – 62 – 21 – 09 7 3,7,7,8,8
8 3,5,8
9 7

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 20/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 32193 0 3,8
Giải nhất 21816 1 6,6
Giải nhì 60658 – 85277 2 1,3,8
Giải ba 96928 – 87598 – 54716 – 27682 – 05023 – 36403 3 2,2,5,7
Giải tư 2432 – 0344 – 3751 – 5732 4 4,9
Giải năm 3467 – 3521 – 2949 – 1756 – 6637 – 3564 5 1,6,8
Giải sáu 783 – 079 – 288 6 4,7
Giải bảy 71 – 35 – 75 – 08 7 1,5,7,9
8 2,3,8
9 3,8

 

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số truyền thống ngày 19/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 65912 0 9
Giải nhất 79840 1 2,2,7,8
Giải nhì 82042 – 34063 2 0,1,4,7
Giải ba 28539 – 97218 – 91412 – 25346 – 06559 – 35755 3 5,9
Giải tư 8027 – 6624 – 9817 – 9583 4 0,1,2,6,6
Giải năm 2209 – 8651 – 1041 – 6296 – 6091 – 7135 5 0,1,1,5,9
Giải sáu 721 – 850 – 190 6 3
Giải bảy 46 – 20 – 51 – 80 7
8 0,3
9 0,1,6

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

 

Kết quả xổ số truyền thống ngày 18/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 51373 0 1,6
Giải nhất 75291 1
Giải nhì 09472 – 80558 2 0,0,4
Giải ba 16835 – 78885 – 52057 – 70768 – 90606 – 23201 3 5,8
Giải tư 9520 – 5946 – 9397 – 8379 4 6
Giải năm 0263 – 4689 – 0159 – 1577 – 8524 – 9761 5 6,7,8,9
Giải sáu 384 – 520 – 638 6 1,3,8
Giải bảy 73 – 56 – 94 – 79 7 2,3,3,7,9,9
8 4,5,9
9 1,4,7


Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

 

Kết quả xổ số truyền thống ngày 17/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 23496 0
Giải nhất 24347 1 2
Giải nhì 37337 – 88196 2 1,2,3,6
Giải ba 51522 – 52090 – 59299 – 32323 – 45538 – 41671 3 0,0,1,1,7,8
Giải tư 1892 – 3912 – 0297 – 7275 4 7,7
Giải năm 9026 – 3853 – 1496 – 2647 – 5563 – 3131 5 3
Giải sáu 030 – 521 – 131 6 3,6,9
Giải bảy 82 – 30 – 69 – 66 7 1,5
8 2
9 0,2,6,6,6,7,9


Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

 

Kết quả xổ số truyền thống ngày 16/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 26949 0 2,5,6,6,8
Giải nhất 66222 1 3
Giải nhì 38706 – 80693 2 2
Giải ba 86802 – 08608 – 84136 – 24806 – 26062 – 02150 3 4,4,4,5,6
Giải tư 0784 – 0505 – 5491 – 3976 4 4,9,9
Giải năm 6562 – 1288 – 8835 – 4634 – 1668 – 6654 5 0,2,4
Giải sáu 713 – 734 – 944 6 2,2,8
Giải bảy 34 – 52 – 85 – 49 7 6
8 4,5,8
9 1,3


Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

 

Kết quả xổ số truyền thống ngày 15/08/2011
Giải thưởng Kết quả Đầu Đuôi
Giải đặc biệt 94022 0 0,3,4,4,6
Giải nhất 79915 1 3,5
Giải nhì 10759 – 70423 2 2,3,3,5,6
Giải ba 97633 – 38325 – 85148 – 32213 – 57704 – 99646 3 0,3,9
Giải tư 0675 – 0139 – 5681 – 0672 4 6,8
Giải năm 3404 – 0730 – 5191 – 8623 – 0203 – 1764 5 9
Giải sáu 087 – 526 – 606 6 4
Giải bảy 88 – 86 – 00 – 92 7 2,5
8 1,6,7,8
9 1,2


Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn