Archives for posts with tag: ket qua xo so bac lieu hom nay

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 03/04/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 707984
Giải Nhất 42924
Giải Nhì 55457
Giải Ba 39362 – 51988
Giải Tư 26300 – 19394 – 57227 – 65334 – 15078 – 58669 – 58681
Giải Năm 1569
Giải Sáu 0690 – 8929 – 4035
Giải Bảy 367
Giải Tám 62
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 00   
1  
2 24   27   29   
3 34   35   
4  
5 57   
6 62   69   69   67   62   
7 78   
8 84   88   81   
9 94   90   

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

Advertisements

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 27/03/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 835809
Giải Nhất 64875
Giải Nhì 13676
Giải Ba 30227 – 34696
Giải Tư 02252 – 88195 – 41522 – 98264 – 34558 – 27402 – 29104
Giải Năm 4784
Giải Sáu 6923 – 6450 – 5526
Giải Bảy 989
Giải Tám 13
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 09   02   04   
1 13   
2 27   22   23   26   
3  
4  
5 52   58   50   
6 64   
7 75   76   
8 84   89   
9 96   95   

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 20/03/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 634488
Giải Nhất 91069
Giải Nhì 88079
Giải Ba 24589 – 89546
Giải Tư 40883 – 62501 – 24518 – 37330 – 64539 – 57657 – 14303
Giải Năm 4788
Giải Sáu 2565 – 8268 – 1074
Giải Bảy 537
Giải Tám 75
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 01   03   
1 18   
2  
3 30   39   37   
4 46   
5 57   
6 69   65   68   
7 79   74   75   
8 88   89   83   88   
9  
 

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 13/03/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 060816
Giải Nhất 02946
Giải Nhì 01028
Giải Ba 33753 – 14960
Giải Tư 25278 – 42527 – 45972 – 80925 – 28701 – 80741 – 07159
Giải Năm 2442
Giải Sáu 4270 – 0691 – 6223
Giải Bảy 400
Giải Tám 59
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 01   00   
1 16   
2 28   27   25   23   
3  
4 46   41   42   
5 53   59   59   
6 60   
7 78   72   70   
8  
9 91   

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 06/03/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 478245
Giải Nhất 54404
Giải Nhì 34667
Giải Ba 06213 – 21486
Giải Tư 15482 – 38845 – 29570 – 34189 – 79361 – 05832 – 95837
Giải Năm 0900
Giải Sáu 1932 – 4290 – 0223
Giải Bảy 777
Giải Tám 29
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 04   00   
1 13   
2 23   29   
3 32   37   32   
4 45   45   
5  
6 67   61   
7 70   77   
8 86   82   89   
9 90   

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28/02/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 160996
Giải Nhất 26259
Giải Nhì 91345
Giải Ba 24378 – 88232
Giải Tư 19032 – 41024 – 13973 – 25106 – 78927 – 13608 – 38094
Giải Năm 9076
Giải Sáu 0267 – 8390 – 3288
Giải Bảy 745
Giải Tám 72
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 06   08   
1  
2 24   27   
3 32   32   
4 45   45   
5 59   
6 67   
7 78   73   76   72   
8 88   
9 96   94   90   

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 21/02/2012 (Thứ 3)
Giải Đặc Biệt 251152
Giải Nhất 12339
Giải Nhì 65135
Giải Ba 21611 – 74035
Giải Tư 77432 – 00652 – 83852 – 50131 – 18044 – 38023 – 47129
Giải Năm 8582
Giải Sáu 0534 – 3888 – 8734
Giải Bảy 442
Giải Tám 64
Kết quả lôtô
Đầu Đuôi
0
1 11
2 23   29
3 39   35   35   32   31   34   34
4 44   42
5 52   52   52
6 64
7
8 82   88
9

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 14/02/2012 (Thứ 3)
Giải Đặc Biệt 161028
Giải Nhất 89577
Giải Nhì 65286
Giải Ba 65438 – 04420
Giải Tư 20141 – 50241 – 21590 – 72844 – 63348 – 38356 – 62930
Giải Năm 3131
Giải Sáu 2026 – 1326 – 2443
Giải Bảy 869
Giải Tám 03
Kết quả lôtô
Đầu Đuôi
0 03
1
2 28   20   26   26
3 38   30   31
4 41   41   44   48   43
5 56
6 69
7 77
8 86
9 90

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 07/02/2012 (Thứ 3)
Giải Đặc Biệt 713352
Giải Nhất 99906
Giải Nhì 51408
Giải Ba 76741 – 98819
Giải Tư 91235 – 08765 – 77485 – 25905 – 78066 – 74762 – 77835
Giải Năm 4492
Giải Sáu 9149 – 4160 – 8754
Giải Bảy 907
Giải Tám 76
Kết quả lôtô
Đầu Đuôi
0 06   08   05   07
1 19
2
3 35   35
4 41   49
5 52   54
6 65   66   62   60
7 76
8 85
9 92

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so bac lieu, xo so bac lieu truc tuyen, xo so bac lieu truc tiep, ket qua xo so bac lieu

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 31/01/2012 (Thứ 3)
Giải Đặc Biệt 932346
Giải Nhất 02842
Giải Nhì 42393
Giải Ba 41448 – 55059
Giải Tư 76494 – 46888 – 04051 – 23474 – 71046 – 00456 – 40258
Giải Năm 4405
Giải Sáu 9701 – 2212 – 1701
Giải Bảy 935
Giải Tám 55
Kết quả lôtô
Đầu Đuôi
0 05   01   01
1 12
2
3 35
4 46   42   48   46
5 59   51   56   58   55
6
7 74
8 88
9 93   94

Ket qua xo so Bac Lieu truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn