Archives for category: Ket qua xo so mien bac

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/04/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 59317
Giải Nhất 37356
Giải Nhì 07404 – 04958
Giải Ba 80905 – 61360 – 62893 – 03655 – 86441 – 45070
Giải Tư 1038 – 5184 – 6817 – 1636
Giải Năm 7225 – 7668 – 3683 – 7234 – 7480 – 3874
Giải Sáu 816 – 782 – 292
Giải Bảy 85 – 04 – 17 – 80
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 04   05   04   
1 17   17   16   17   
2 25   
3 38   36   34   
4 41   
5 56   58   55   
6 60   68   
7 70   74   
8 84   83   80   82   85   80   
9 93   92   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

 

Advertisements

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/04/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 27131
Giải Nhất 44919
Giải Nhì 36851 – 61854
Giải Ba 24852 – 24579 – 72903 – 51013 – 03555 – 36534
Giải Tư 6557 – 5526 – 4507 – 5669
Giải Năm 3114 – 4834 – 2465 – 0991 – 4030 – 6256
Giải Sáu 898 – 459 – 056
Giải Bảy 17 – 83 – 25 – 48
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 03   07   
1 19   13   14   17   
2 26   25   
3 31   34   34   30   
4 48   
5 51   54   52   55   57   56   59   56   
6 69   65   
7 79   
8 83   
9 91   98   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/04/2012 (Thứ 2)
 
Giải Đặc Biệt 62760
Giải Nhất 57396
Giải Nhì 34576 – 27340
Giải Ba 40820 – 21877 – 85802 – 02513 – 69097 – 47526
Giải Tư 9114 – 3784 – 5824 – 1069
Giải Năm 5126 – 1880 – 9096 – 8679 – 6278 – 4610
Giải Sáu 829 – 070 – 463
Giải Bảy 10 – 62 – 06 – 08
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 02   06   08   
1 13   14   10   10   
2 20   26   24   26   29   
3  
4 40   
5  
6 60   69   63   62   
7 76   77   79   78   70   
8 84   80   
9 96   97   96   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/04/2012 (Chủ nhật)
 
Giải Đặc Biệt 35970
Giải Nhất 71221
Giải Nhì 68885 – 93929
Giải Ba 19679 – 27557 – 16822 – 39207 – 32774 – 05638
Giải Tư 3876 – 5047 – 0947 – 5149
Giải Năm 0147 – 4878 – 7229 – 5575 – 2689 – 5514
Giải Sáu 271 – 872 – 513
Giải Bảy 68 – 86 – 14 – 34
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 07   
1 14   13   14   
2 21   29   22   29   
3 38   34   
4 47   47   49   47   
5 57   
6 68   
7 70   79   74   76   78   75   71   72   
8 85   89   86   
9

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/03/2012 (Thứ 7)
 
Giải Đặc Biệt 10668
Giải Nhất 68887
Giải Nhì 68118 – 93255
Giải Ba 99567 – 53197 – 67039 – 70659 – 16699 – 35186
Giải Tư 1676 – 8406 – 7688 – 4028
Giải Năm 1161 – 5647 – 5684 – 3759 – 3342 – 9427
Giải Sáu 797 – 360 – 258
Giải Bảy 73 – 49 – 76 – 56
 
 
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 31/03/2012 (Thứ 7)
 
Giải Đặc Biệt 87323
Giải Nhất 54314
Giải Nhì 68766
Giải Ba 07784 – 68317
Giải Tư 60997 – 86937 – 32243 – 25042 – 68520 – 47511 – 26082
Giải Năm 6634
Giải Sáu 4261 – 5605 – 4806
Giải Bảy 897
Giải Tám 05

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/03/2012 (Thứ 6)
 
Giải Đặc Biệt 78815
Giải Nhất 68290
Giải Nhì 69238 – 58378
Giải Ba 53643 – 06040 – 50959 – 74786 – 67981 – 39524
Giải Tư 3459 – 9273 – 7172 – 9448
Giải Năm 7549 – 4401 – 4170 – 6356 – 2240 – 2010
Giải Sáu 736 – 892 – 417
Giải Bảy 95 – 80 – 31 – 66
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 01   
1 15   10   17   
2 24   
3 38   36   31   
4 43   40   48   49   40   
5 59   59   56   
6 66   
7 78   73   72   70   
8 86   81   80   
9 90   92   95   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/03/2012 (Thứ 5)
 
Giải Đặc Biệt 20456
Giải Nhất 23658
Giải Nhì 94636 – 11002
Giải Ba 29998 – 18627 – 02783 – 01508 – 23322 – 03258
Giải Tư 4574 – 0902 – 4254 – 9023
Giải Năm 4114 – 6229 – 5553 – 6761 – 2503 – 3326
Giải Sáu 473 – 920 – 906
Giải Bảy 14 – 24 – 15 – 48
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 02   08   02   03   06   
1 14   14   15   
2 27   22   23   29   26   20   24   
3 36   
4 48   
5 56   58   58   54   53   
6 61   
7 74   73   
8 83   
9 98   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/03/2012 (Thứ 4)
 
Giải Đặc Biệt 45306
Giải Nhất 24155
Giải Nhì 52250 – 69367
Giải Ba 23198 – 50935 – 27465 – 37063 – 75952 – 26617
Giải Tư 0404 – 9617 – 2552 – 5160
Giải Năm 7543 – 4907 – 2910 – 2637 – 4401 – 2176
Giải Sáu 337 – 100 – 714
Giải Bảy 59 – 50 – 64 – 63
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 06   04   07   01   00   
1 17   17   10   14   
2  
3 35   37   37   
4 43   
5 55   50   52   52   59   50   
6 67   65   63   60   64   63   
7 76   
8  
9 98   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/03/2012 (Thứ 3)
 
Giải Đặc Biệt 02476
Giải Nhất 89109
Giải Nhì 08629 – 10930
Giải Ba 83601 – 16342 – 58327 – 97611 – 18967 – 98166
Giải Tư 4948 – 5793 – 9238 – 5671
Giải Năm 2243 – 5193 – 1162 – 8335 – 2813 – 5844
Giải Sáu 877 – 386 – 151
Giải Bảy 70 – 78 – 85 – 11
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 09   01   
1 11   13   11   
2 29   27   
3 30   38   35   
4 42   48   43   44   
5 51   
6 67   66   62   
7 76   71   77   70   78   
8 86   85   
9 93   93   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn

xo so mien bac, xo so mien bac truc tuyen, xo so mien bac truc tiep, xo so truyen thong, ket qua xo so mien bac

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/03/2012 (Thứ 2)
 
Giải Đặc Biệt 65289
Giải Nhất 72448
Giải Nhì 15457 – 16997
Giải Ba 76511 – 12265 – 60534 – 61246 – 80124 – 98657
Giải Tư 3381 – 4413 – 0726 – 7252
Giải Năm 3706 – 3250 – 5842 – 0678 – 1795 – 3624
Giải Sáu 591 – 812 – 515
Giải Bảy 79 – 29 – 00 – 21
 
 
Kết quả lôtô
 
Đầu Đuôi
0 06   00   
1 11   13   12   15   
2 24   26   24   29   21   
3 34   
4 48   46   42   
5 57   57   52   50   
6 65   
7 78   79   
8 89   81   
9 97   95   91   

Ket qua xo so mien bac truc tuyen chuc ban may man!

Link hay: xo so mien bac truc tuyen tren eloto.vn